อักษร
  • ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุง
ผวจ.พท.เป็นประธานเปิดโครงการหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 09.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านโตน ม.6 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้พบปะและแจ้งข้อราชการ นโยบาย วาระสำคัญของจังหวัดที่ดำเนินการขับเคลื่อน ได้แก่ เรื่องการบริหารจัดการขยะ เรื่องยาเสพติด การดูแลทุกข์สุข และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมและบริการเป็นจำนวนมาก

  ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุงอื่นๆ :