อักษร
  • ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุง
ผวจ.พท. ต้อนรับหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ

วันที่ (10 มกราคม 2561) เวลา 10.15 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลตรี ทัดเทพ รอดจิตต์) และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกองทัพไทยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอบางแก้ว หัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

  ภาพกิจกรรมจังหวัดพัทลุงอื่นๆ :