อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แก่นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เป็นประธานโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันระดับการศึกษาและอาชีวะศึกษา และในโอกาสนี้ได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนด้วย โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ปลัดอำเภอ ตำรวจ ข่นส่งจังหวัด สสจ. คปภ. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ รร.กงหราพิชากร อ.กงหรา จ.พัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :