อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและร่วมหารือข้อราชการที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :