อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและคณะฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ พล.ท สนธิชัย ธนูสิงห์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและคณะฯ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผล ศปป. การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง และการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ณ ห้องคูหาสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :