อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง ผวจ.พท.เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านนา

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อก่อสร้างศาลาคู่เมรุ ณ วัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :