อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการ TOT Yong Club ภายใต้แนวคิด "TYC"

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Yong Club ภายใต้แนวคิด "TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" และลงนาม MOU ชุมชนพนางตุงทะเลน้อย ณ รร.พนางตุง ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายอำเภอควนขนุน พัฒนาการจังหวัดพัทลุง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :