อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันประมงแห่งชาติ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของจังหวัดพัทลุง ณ อ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้าง ม.2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยมีนายอำเภอตะโหมด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :