อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปล่อยแถวเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ น.ส.ดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :