อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พท. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงพื้นที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ณ บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยมี น.ส.ดวงพร บุญครบ รอง ผวจ.พท. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.พท. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจ ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :