อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง ผวจ.พท.เปิดโครงการฝึกอบรม

วันนี้ (๙ พ.ย.๖๐) เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.พท. เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม"เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์โลมาอิรวดี" รุ่นที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาปพัทลุง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการอนุรักษ์โลมาอิรวดี ให้อยู่คู่ทะเลสาปพัทลุง จังหวัดพัทลุงจึงได้จัดโครงการดังกล่าว จำนวน ๖ รุ่นๆละ ๑๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๙-๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และ ผู้แทนส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :