อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง ผวจ.พท.เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ"

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 09.00น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมอบบ้านให้ เด็กหญิงพรวลัย จันทร์หลี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไสเลียบ อำ.ป่าพะยอม ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีสภาวะลำบาก และเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียน ในการดำเนินการสร้างบ้าน ได้รับความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสนับสนุนและบริจาค ทั้งนี้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและสมาชิก ผู้แทนภาคส่วนต่างๆร่วมในพิธีมอบบ้านดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 347 ม.5 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :