อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รอง ผวจ.พท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 21 พ.ย.2560 เวลา 17.00น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ เยี่ยมแปลงเกษตรกร นายปลื้ม จันทง ม.6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ /เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสังข์หยดบ้านเขากลาง ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน โดยมีหัวหน้าส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :