อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผวจ.พท. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โซนใต้

วันนี้ ๒๐ ธ.ค ๒๕๖๐ (เวลา๑๓.๓๐น.) นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นาย วันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ อำเภอป่าบอน และอำเภอเขาชัยสน เพื่อติดตามการจัดการขยะมูลฝอย พื้นที่โซนใต้ จำนวน๒ จุด ประกอบ เทศบาลตำบลป่าบอน และ เทศบาลตำบลแม่ขรี โดยมี รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมในการตรวจติดตาม

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :