อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พท. เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดสังฆวราราม ม.3 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง มอบทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือนักเรียน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพบปะพี่น้องประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมและมารับบริการเป็นจำนวนมาก

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :