อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พท. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

( 31 ธันวาคม 2560 ) นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซื่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :