อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลาพลายแก้ว-หัวถนน

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลาพลาแก้ว - หัวถนน กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2,200 ม. หนา 0.05ม

หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

  เอกสารแนบ :
ประกวด1.9.pdf [ขนาดไฟล์ : 728.71 KB| ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]
ประกวด1.8.pdf [ขนาดไฟล์ : 966.41 KB| ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง]
ประกวด1.7.pdf [ขนาดไฟล์ : 886.81 KB| ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง]
ประกวด1.6.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.01 MB| ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]
ประกวด1.5.pdf [ขนาดไฟล์ : 908.04 KB| ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง]
ประกวด1.4.pdf [ขนาดไฟล์ : 983.04 KB| ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]
ประกวด1.3.pdf [ขนาดไฟล์ : 857.68 KB| ดาวน์โหลด : 84 ครั้ง]
ประกวด1.2.pdf [ขนาดไฟล์ : 929.33 KB| ดาวน์โหลด : 44 ครั้ง]
ประกวด1.1.pdf [ขนาดไฟล์ : 668.74 KB| ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก2.pdf [ขนาดไฟล์ : 820.57 KB| ดาวน์โหลด : 41 ครั้ง]
ประกวดโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก1.pdf [ขนาดไฟล์ : 882.19 KB| ดาวน์โหลด : 42 ครั้ง]
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :