อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพระเกิดและคลองสาขา ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพระเกิดและคลองสาขา ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

  เอกสารแนบ :
ประกาศ12.pdf [ขนาดไฟล์ : 118.62 KB| ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง]
ประกาศ11.pdf [ขนาดไฟล์ : 902.29 KB| ดาวน์โหลด : 144 ครั้ง]
ประกาศ10.pdf [ขนาดไฟล์ : 836.77 KB| ดาวน์โหลด : 76 ครั้ง]
ประกาศ9.pdf [ขนาดไฟล์ : 908.85 KB| ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง]
ประกาศ8.pdf [ขนาดไฟล์ : 997.26 KB| ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง]
ประกาศ7.pdf [ขนาดไฟล์ : 884.98 KB| ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง]
ประกาศ6.pdf [ขนาดไฟล์ : 1,016.32 KB| ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]
ประกาศ5.pdf [ขนาดไฟล์ : 811.99 KB| ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]
ประกาศ4.pdf [ขนาดไฟล์ : 975.12 KB| ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง]
ประกาศ3.pdf [ขนาดไฟล์ : 550.30 KB| ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง]
ประกาศ2.pdf [ขนาดไฟล์ : 807.42 KB| ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง]
ประกาศ1.pdf [ขนาดไฟล์ : 829.98 KB| ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง]
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :