อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดจวน ชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

   เปิดจวน ชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง วันนี้ ( เสาร์ ที่13 มกราคม 2561 ) เวลา 08.49 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยมี นางมะลิ วงศ์กระพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง น.ส. ดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานร่วมพิธีเปิด

   ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดได้มอบเกียรติบัติยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กไทยมีคุณธรรม  อ่านสารวันเด็กประจำปี 2561 ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาท และประกอบพิธีเปิดงาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :