อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน

วันที่ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายกองเอก กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2561 ภายในงานมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต ฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยมีนายกองเอก ดวงพร บุญครบ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายกองเอก ศิลป์ชัย รามณีย์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง ผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภอ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.(ท.) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ผู้บังคับบัญชาและสมาชิก อส.เข้าร่วมพิธี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุงที่ 1 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :