อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมวราราม อ.เขาชัยสน

วันที่ 1 พ.ค.61 เวลา 14.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผวจ.พ.ท. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพพระครู สุทธิสีลาภรณ์ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมวราราม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :