อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.เปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพโครงการปั่น100ปีสาธารณสุขไทยใส่ใจสุขลานจอดรถสาธารณสุขพัทลุง

วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โครงการ "ปั่น 100 ปี การสาธารณสุขไทย ใส่ใจสุขภาพ จังหวัดพัทลุง" โดยมี นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.พัทลุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นักปั่นจักรยานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :