อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผวจ.พ.ท.ร่วมงานรอมภูอนสัมพันธ์ ณ.โรงเรียนอะมาดียะห์ มูลนิธิ ม.๖ ต.หนองธง

วันนี้ (๒๗ พ.ค.๒๕๖๑) เวลา ๑๗:๐๐ - ๑๙:๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง      ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  ร่วมงานรอมฎอนสัมพันธ์  ณ โรงเรียนอะมาดียะห์ มูลนิธิ ม.๖ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง     มีพี่น้องมุสลิม ร่วมงาน ประมาณ ๕๐๐ คน

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :