อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.รับมอบ นมดัชมิลล์เพื่อสนุบสนุนการวิ่ง"พัทลุงมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนและฟันรัน"ชั้น๑ศาลากลางพัทลุง

วันนี้ (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รับมอบ นมดัชมิลล์ จำนวน ๑๔๐๐ กล่อง เพื่อสนับสนุนการวิ่ง"พัทลุงมินิ-ฮาล์ฟมาราธอนและฟันรัน"ครั้งที่๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี คุณวัฒิ วงค์ทา ผู้จัดการดัชมิลล์ภาคใต้ เป็นผู้ส่งมอบ ป้องกันจังหวัดพัทลุง ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพัทลุง ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุุง ร่วมในการรับมอบ ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำตก เป็นผู้ ประสานงาน ณ ห้องโถง ชั้น๑ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :