อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผวจ.พ.ท.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดณ.วิทยาลัยนาฎศิลป์

วันนี้ (๓๑ พ.ค.๒๕๖๑) เวลา ๐๘:๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง      ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้การ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE   และร่วมชม ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE   ณ  เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุง     และเวลา ๑๐:๔๐ น. ร่วมชม และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง  มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันและต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE    ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง     มีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าคน

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :