อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ..ท.ประธานพิธียกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศานาณ ศาลาจตุรมุข

วันนี้(อาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานพิธี ยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2561 พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วิโนทโก สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ณ ศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒจตุรทิศ โดยมี หัวหน้าส่วนราขการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :