อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.ทอดผ้าป่าสามัคคีเพือสร้างอาคารโดมและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอนุบาลพัทลุง

วันนี้(เสาร์ ที 9 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างอาคารโดม และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง และเปิดป้ายอาคารเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนอนุบาลพัทลุงเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :