อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายนาพรุ-พรุโต๊ะเด็ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายนาพรุ-พรุโต๊ะเด็ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

  เอกสารแนบ :
ประกวดราคา นาพรุ 2.pdf [ขนาดไฟล์ : 5.08 MB| ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง]
ประกวดราคา นาพรุ 1.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.43 MB| ดาวน์โหลด : 19 ครั้ง]
ประกาศสายนาพรุ.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.67 MB| ดาวน์โหลด : 22 ครั้ง]
แบบสรุปราคากลาง.pdf [ขนาดไฟล์ : 819.91 KB| ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง]
  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :