อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.ปล่อยขบวนคาราวานพริกขี้หนูและพิธีเปิดเทศกาลกินพริกช่วยเกษรกรชาวสวนพริกพัทลุง ณ ห้างแม็คโคร

วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) เวลา 11.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานพริกขี้หนูจังหวัดพัทลุงเชื่อมโยงตลาดสู่แม็คโคร 14 สาขาทั่วภาคใต้ และเทศกาลกินพริก ช่วยเกษตรกรชาวสวนพริกพัทลุงซึ่งประสบปัญหาราคาพริกขี้หนูยอดสนราคาตกต่ำ ให้เกษตรกรได้ขายผลผลิตได้ โดยมีผู้บริหารบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง พาณิชย์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง เกษตรกรผู้ปลูกพริกขี้หนูเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปล่อยขบวนคาราวานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้างแม็คโคร สาขาพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :