อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.นำหน่วบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่โรงเรียนวัดประดู่หอมตำบลทะเลน้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ไปบริการแก่ประชาชน ที่โรงเรียนวัดประดู่หอม  ตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  ( 4  ก.ค.  61 )  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์ พอ.สว. นำหน่วยแพทย์ ไปตรวจรักษา  แจกจ่ายยา และบริการด้านฑัตกรรมแก่ประชาชน  ที่โรงเรียนวัดประดู่หอม  ตำบลทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน  จากนั้น เปิดหน่วยบริการ ตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" หรือ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม  2561 เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาทุนช่วยเหลือนักเรียน  ทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา  และมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำท้องที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน  นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ขยายพันธุ์ และเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ภายในโรงเรียนวัดประดู่หอม พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนหน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ไปออกหน่วยบริการ    สำหรับปัญหาที่ประชาชน ในพื้นที่ ต.ทะเลน้อย  ประสบและได้รับความเดือดร้อน คือปัญหาวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมทะเลน้อย  โดยเฉพาะในช่วงน้ำหลาก  ทำให้ไม่สามารถนำเรือออกไปประกอบอาชีพประมงได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความตื้นเขินของทะเลน้อย  ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำลดน้อยลง   โดยในเรื่องนี้ นายชาย  สุวรรณชาติ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  กล่าวว่า ทางกรมเจ้าท่า ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  กำลังเร่งดำเนินการขุดลอก  ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร  เนื่องจากทะเลน้อยมีพื้นที่หลายพันไร่  ประกอบบางจุดเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนก  จำเป็นต้องใช้ความละเอียด  รอบคอบ  เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :