อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.กล่าวคำต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษาซึ่งเป็นประธานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอกงหรา

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 19.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง กล่าวต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวของประเทศมาเลเซียจำนวน 60 บริษัท ตามโครงการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวและการเจรจาธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวมาเลเซียในจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 FamTrip&BusinessExchange Malaysian Agents in Phatthalung,Thailand โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ. พันเอก ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จว.พท.(ท.) นายวงศ์รัตน์ เพชรตีบ รองนายก อบจ.พัทลุง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวมาเลเซีย ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนของพัทลุง สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องทองอินทิรา โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :