อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผวจ.พ.ท.เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงเลขที่13ถนนธรรมจักรตำบลคูหาสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ทำบุญโอกาสย้ายเข้าทำงานสำนักงานใหม่ เลขที่ 13 ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองำทลุง(ซอยหลังอัยการจังหวัดพัทลุง) มีปฐมฤกษ์โดยร่วมเชิญธงชาติ เวลา 08.00 นและพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน ได้นิมนต์พระจากวัดสูง พระมหาประเสริฐ พระจากวัดโคกแย้ม พระจากวัดท่ามิหร่ำ พระจากวัดโคกเนียนและ ได้เชิญอิหม่านมัสยิดารู้ลอิสลามอำเมืองพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการร่วมละหมาดฮายัต โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :