อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.เปิดการท่องเทียวต้นไม่ใหญ่รุกข"ต้นมะขามตำนานบ้านปากพลณ.วัดเก่าปากพลหมู่ที่9

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวล17.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ประธานพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ให่ญ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี "ต้นมะขาม ตำนานบ้านปากพล" จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และ หัวหน้าส่วนราชการ ณ. วักเก่าปากพล หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :