อักษร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ.พ.ท.กล่าวต้อนรับและพบปะคณะผู้เข้าประกวดWorldMissTourismAmbassador2018ณ.ห้องประชุมสาธารณสุข

วันนี้ (1 สิงหาคม 2561) เวลา 11.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับและพบปะคณะผู้เข้าประกวด World Miss Tourism Ambassador 2018 ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพการกำหนดเก็บตัวและเข้าประกวดในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2561 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ทีมงานกองประกวด สาวงามผู้เข้าประกวดจากหลายประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ :