หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม

       

ประกาศจังหวัดพัทลุง

          - รายชื่อผู้ได้รับเสื้อพร้อมเข็มพระราชทานจังหวัดพัทลุง

- รายชื่อผู้ได้รับเข็มพระราชทานจังหวัดพัทลุงจำนวนผู้เข้าชม

เพลงปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่


แผนที่เส้นทาง
แผนที่ google map
จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
                                                          
                                  จุดติดตั้งที่ 1 สี่แยกเอเชีย (อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง)     จุดติดตั้งที่ 2 รร.วัดบ้านนา (อำเภอศรีนครินทร์)
                                           
                
                         จุดติดตั้งที่ 3 เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (อำเภอป่าพะยอม)    จุดติดตั้งที่ 4 เทศบาลตำบลป่าบอน (อำเภอป่าบอน)
 

กิจกรรมที่จังหวัดดำเนินการ
      กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Bike for mom ( ปั่นเพื่อแม่) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระเกียรติด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งแผ่นดิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ในการทำกิจกรรมแต่ละจังหวัด สำหรับจังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ณ บริเวรณศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีระยะทางปั่นจักรยาน 25 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้
      - เส้นทางปั่นจักรยาน เริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ไปยังวัดวัง โดยเส้นทางขาไป ผ่านโรงเรียนพัทลุง พระยาช่วยทุกขราษฎร์ เลี้ยวซ้ายไปยังถนนโนราห์ ไปยังวัดวัง
และเส้นทางกลับผ่านถนนรถไฟมายังศาลากลางจังหวัดพัทลุง
      - สำหรับกิจกรรมเสริม ได้แก่ ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ และเขียนบอกรักแม่ ณ หาดแสนสุขลำปำ

ลำดับกิจกรรม
       พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงขาไป
  - ขาไป   :: จุดเริ่มต้น  บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง ผ่านโรงพยาบาลพัทลุง แขวงการทาง โรงเรียนพัทลุง กศน.พัทลุง อนุเสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ เลี้ยวซ้ายวังเก่า-วังใหม่เจ้าเมืองพัทลุง
  - ขากลับ :: วนกลับผ่านถนนรถไฟ มายังบริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง กิจกรรมเสริม ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ และเขียนบอกรักแม่ ณ หาดแสนสุขลำปำ
หมายเหตุ กำหนดการอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างการอนุมัติ


ภาพกิจกรรม


จ.พัทลุง จัดประชุมกิจกรรม Bike for Mom ...
อ่านต่อ....

จ.พัทลุง จัดกิจกรรมรับสมัครลงทะเบียน Bike for Mom ...
อ่านต่อ....จ.พัทลุง จัดประชุมติดตามกิจกรรม Bike for Mom ...
อ่านต่อ....

จ.พัทลุง ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom ...
อ่านต่อ....

จ.พัทลุง มอบเข็มพระราชทาน Bike for Mom ...
อ่านต่อ....

จ.พัทลุง จัดพิธีมอบเสื้อพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน ...
อ่านต่อ....


จ.พัทลุง จัดกิจกรรม Bike for Mom ...
อ่านต่อ....

   


 


หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0-7461-3409