หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
 

                        จังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike for MOM    
โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน เปิดรับลงทะเบียน
ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนในเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


                      

         
 
   


หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0-7461-3409