หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
 

                        ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ได้เป็นประธานการซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม bike for MOM ณ.บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ซึ่งมีเส้นทางการปั่นเริ่มจากหน้าศาลากลาง ไปหาดแสนสุขลำปำและจากนั้นปั่นกลับมาที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ ข้าราชการ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


                      

      

      
   


หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0-7461-3409