หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
 

                       จังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ เป็นประธานในการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
ตามกรอบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการจัดกิจกรรม Bike for MOM พร้อมตรวจสอบเส้นทางการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องกาบบัว  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

  
                   

 

             
 
   


หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0-7461-3409