หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
 

                       จังหวัดพัทลุง จัดพิธีมอบเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรม Bike for MOM โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์)
ได้เป็นประธานในการมอบเข็มกลัดพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike for MOM ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ.อาคารสำนักงานศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

  
                   

 


             
 
   


หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0-7461-3409