หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
 

                       เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์) ได้เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรม Bike for MOM

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

  
                   

 


             
 
   


หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0-7461-3409