หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
 

                       จังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรม"bike for MOM ปั่นเพื่อแม่" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ดร.วินัย บัวประดิษฐ์) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
และมีชาวพัทลุงร่วมกันใส่เสื้อสีฟ้าเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และมีประชาชนที่ร่วมลงทะเบียนปั่นจักรยานจำนวน 3,138 คน มีระยะทางในการปั่นจักรยาน 25 กิโลเมตร
จากนั้นมีการร่วมกันปล่อยปลาจำนวน 1,840,000 ตัว ณ หาดแสนสุขลำปำ รวมถึงกิจกรรมบอกรักแม่ และการแสดงแสงสีเสียงบนเวที ณ บริเวณสนามหน้า ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 

  
                   

 

             

 
   


หน้าหลัก || เกี่ยวกับกิจกรรม || ลงทะเบียน || ลำดับกิจกรรม || แผนที่ || ภาพกิจกรรม
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.0-7461-3409