ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง
 
Untitled Document
 
 
 
 
   
 



 

 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ !!!!
    สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ประจำสัปดาห์ 1-5 พ.ค. 60
    สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ประจำสัปดาห์ 17-21 เม.ย. 60
    สรุปผลการร้องทุกข์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ประจำวันที่ 24 ก.พ. 2560
    ผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ที่ยุติ
    ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ประจำวันที่ 23 ก.พ. 2560
  รัฐบาลจัดทำโครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ ติดต่อ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
 
 
ศูนย์ดำรงธรรมแจ้งข่าว !!!!
  ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2560
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมฯ
  การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสภาลูกหนี้กู้วิกฤตชาติ
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 หนังสือสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ไตรมาส 2 ปี 2559
 

หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
1. รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
2. งานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
3. งานบริการข้อมูลข่าวสาร
4. งานบริการรับ - ส่ง เรื่องต่อ (Service Link)
5. งานบริการให้คำปรึกษา รับข้อคิดเห็นเสนอแนะ
6. หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
7. งานบริการอื่นๆ
 
เว็บศูนย์อาเซียนจังหวัดพัทลุง
 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่)
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร/แฟกซ์. 0-7461-4130