อักษร
  • แผนที่การเดินทาง


จังหวัดเล็ก ๆที่รายล้อมไปด้วยจังหวัดใหญ่ แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ภาพโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แผนที่แสดงเส้นทางและที่ตั้งสถานที่สำคัญในอำเภอเมืองพัทลุง ภาพโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย